JUBILEUMSBOKA

Vi som arbeider med jubileumsboka trenger hjelp til å få riktig oversikt over alle som har deltatt på vårt damelag en eller flere ganger og i hvilke perioder det gjelder. Dette gjelder A- lag, B- lag og Damer 7èr.

Sjekk ut vedlagt oversikt og meld tilbake til Gro Nordbø (472 95 439) eller Viktor Arvesen (922 46 467) om noen mangler. Spre gjerne dette videre.