HANS KRISTIAN LARSEN TIL MINNE

En god idrettskamerat er gått bort så alt for tidlig. Det var en trist melding å få selv om vi hadde fått noen forvarsler. Hans Kristian vokste opp på Fossum hvor både mor og brødre engasjerte seg i idrettsforeningen. Sammen med sin kjære Liv etablerte de seg etter hvert på Moflata. Han var typograf av yrke og jobbet i avisen Varden i alle år. På fritiden ble han en særdeles aktiv utøver både i turn, i hoppbakken og ikke minst på fotballbanen. I en periode ble han også godt kjent for sine ferdigheter innen hundedressur og med sin gode hund Tanja, ble han Norgesmester i dressur i 1969.

Det var på fotballbanen mange av oss ble godt kjent med Hans Kristian. På Fossum er han en av de med flest sesonger i seniorsammenheng. Det stoppet med 24 år på A- laget. Etter at han ga seg som aktiv, satset han på trenergjerningen og fullførte fotballforbundets trenerstige helt til det øverste nivået og ble godkjent som «forbundstrener» i 1996. Det var naturlig at Fossum fikk nyte godt av dette og etter 3 år som trener for A-laget vårt, førte han laget til kretsmesterskap. Hans Kristian søkte hele tiden nye utfordringer og flere av kretsens klubber fikk nyte godt av hans trenerkompetanse.  I 1990 ble han kåret til årets trener av Telemark fotballkrets. I de seinere årene har Hans Kristian brukt sin kompetanse inn mot fotballkretsen, både overfor kretslagene og sist mot klubbene i kretsen som klubbutvikler. Hans interesse for fotballen tok han også med seg på mange av sine utenlandsreiser. Spesielt forhold fikk han til Vietnam, hvor han bistod fotballforbundet i et utviklingsprosjekt. I byen Hoi An fikk han heltestatus da han satte eget liv og helse på spill for å redde en mann fra å drukne.

Hans Kristian har alltid vært trofast og lojal mot Fossum. Fra tiden i hoppbakken, fikk han med seg flere av skikameratene til Fossum som på det tidspunktet slet med å stille lag. Det ble en sammensveiset gjeng med ski om vinteren og fotball på sommeren. Personlig har han vært en god støttespiller og jeg har lært han å kjenne som en med klare meninger, omsorgsfull og glimt i det seriøse fotballøye. Hans Kristian fulgte ivrig med på barn og barnebarns aktiviteter. Heldigvis har vi gleden av å ha noen av de på Fossum, men vi kommer til å savne Hans Kristian og våre tanker går til Ann Kristin og Ilse Gry og hele familien. Våre tanker er hos dere i disse dager. Hvil i fred Hans Kristian og takk for gode minner.

Viktor Arvesen, leder Fossum Idrettsforening