Første møte med det nye styret

I kveld avholdt det nye styret sitt første styremøte på Klubbhuset.

Roller ble satt, oppgaver fordelt og strategi lagt.

De er nå klare for å ta fatt på et nytt år med mye fotballaktivitet!