Viktor Arvesen i Fossum IF -en av tre kandidater for å bli Årets Ildsjel fra Telemark!

Viktor Arvesen i Fossum IF er nå en av tre kandidater for å bli Årets Ildsjel fra Telemark!

Viktor er en flott kandidat som vi er veldig stolte av og takknemlige for å ha i vår klubb. Få har lagt ned så mange timer og bidratt til så mye som han. I snart 50 år har Viktor arbeidet for Fossum og sittet i ulike komiteer både i Telemark og nasjonalt. Han gjorde en viktig innsats for jentefotballen på et tidlig tidspunkt, og har frem til i dag bidratt i det meste som er mulig å bidra med. Alt fra å være trener for 6- åringer til fast arrangør av torsdagskaffe for pensjonister. Han har vært dommer, styreformann, leder av banelaug, cupgeneral, kioskmann, dugnadsansvarlig og økonomiansvarlig. I dag gjør han den jobben mange ikke ser og har oppsyn med anlegget nesten daglig i tillegg til å måke og merke baner. Mange av oppgavene og vervene har han fremdeles i en alder av 70 år!! 

Avstemmingen er nå over og vi krysser fingrene!

varden.no
18 ildsjeler er blitt til tre. Og du kan gi én av disse en ekstra stemme.