Viktor Arvesen i Fossum IF -en av tre kandidater for å bli Årets Ildsjel fra Telemark!

Viktor Arvesen i Fossum IF er nå en av tre kandidater for å bli Årets Ildsjel fra Telemark!

Viktor er en flott kandidat som vi er veldig stolte av og takknemlige for å ha i vår klubb. Få har lagt ned så mange timer og bidratt til så mye som han. I snart 50 år har Viktor arbeidet for Fossum og sittet i ulike komiteer både i Telemark og nasjonalt. Han gjorde en viktig innsats for jentefotballen på et tidlig tidspunkt, og har frem til i dag bidratt i det meste som er mulig å bidra med. Alt fra å være trener for 6- åringer til fast arrangør av torsdagskaffe for pensjonister. Han har vært dommer, styreformann, leder av banelaug, cupgeneral, kioskmann, dugnadsansvarlig og økonomiansvarlig. I dag gjør han den jobben mange ikke ser og har oppsyn med anlegget nesten daglig i tillegg til å måke og merke baner. Mange av oppgavene og vervene har han fremdeles i en alder av 70 år!! 

Avstemmingen er nå over og vi krysser fingrene!

varden.no
18 ildsjeler er blitt til tre. Og du kan gi én av disse en ekstra stemme.

Aktivitetskalender

Sponsorer