STEINAR BALLESTAD TIL MINNE

Noe overraskende kom meldingen om at vårt æresmedlem Steinar Ballestad var død. Steinar ble født i 1936 og har vært en del av Fossum Idrettsforening siden aktiviteten i foreningen ble tatt opp igjen etter krigen. Han har hatt en rekke tillitsverv i Fossum bl.a. som leder i 1959. Friidrett var aktiviteten som engasjerte Steinar mest og sammen med bl.a. brødrene Eirik og Thorvald, bidro de til en aktiv friidrettsgruppe på 1950 tallet. Friidrettsgruppa i Fossum ble nedlagt i 1961 men Steinar engasjerte seg videre administrativt i foreningen  og innehadde flere tillitsverv i årene framover.

Ruth og Steinar fikk barna Per og Kari og etter hvert både barnebarn og oldebarn. Noen av disse ble med i fotballen på Fossum, noe som engasjerte Steinar og som han fulgte ivrig med på. Hadde han synspunkter på aktiviteten, så visste han å melde fra. Derfor var han også ivrig deltaker på foreningens årsmøter helt til det siste. Det var da også på årets årsmøte at Steinar ble utnevnt til æresmedlem for sin mangeårige innsats. For oss som leder foreningen i dag, så gir det en trygghet å ha de eldre medlemmene i ryggen når det er behov for å se tilbake i tiden, før nye veier skal stakes ut.  Den ukentlige «Torsdagskaffen» på klubbhuset er en møteplass hvor de fleste saker blir belyst. Her var Steinar fast deltaker og han var ikke helt fornøyd med at det var pause i sommerferien.  Etter sommerferien merket vi at Steinar `s helse skrantet litt, men han var med helt til for et par uker siden.  Sist torsdag fikk vi høre at han var kommet på sykehus og at det ikke stod bra til. Det kom likevel som en overraskelse da vi fikk melding om at han var gått bort samme kvelden.

Nå er han borte og våre tanker går til Ruth og familien. Vi i Fossum har mye å takke Steinar for og lyser fred over hans minne.

Viktor Arvesen

Leder Fossum Idrettsforening