NYE ÆRESMEDLEMMER I FOSSUM

På gårsdagen godt besøkte årsmøte ble 3 «Fossumveteraner» utnevnt til æresmedlemmer for stor og mangeårig innsats i Fossum. Disse har alle i hver sine perioder vært svært sentrale i oppbyggingen av Fossum til det som i dag er grunnlaget for den store aktiviteten i klubben.

De nye æresmedlemmene er fv Jan Erik Gundersen, Steinar Ballestad og Magne Kittilsen. Her sammen med hovedforeningens leder og æresmedlem Viktor Arvesen.