HUSK ÅRSMØTE 6. MARS KL. 1900

HVEM BØR KOMME PÅ ÅRSMØTE OG HVORFOR???

Spesielt bør alle med tillitsverv komme på årsmøtet, men også spillere, foreldre og øvrige medlemmer er hjertelig velkomne.  Andre interesserte kan også komme på årsmøtet, men uten stemmerett.

Hvorfor???        På årsmøtet blir det en gjennomgang av aktiviteten som har vært og hvordan vi ønsker at aktiviteten skal videreføres. Økonomi er også en viktig sak og på møtet blir budsjettet for 2018 behandlet. Det er på årsmøtet du kan påvirke driften vår, så har du meninger om det, så kom på årsmøtet.

Dagsorden, årsberetning og regnskap vil bli lagt ut på hjemmesiden i løpet av neste uke. Det skal også deles ut priser iht våre nye statutter.