Stenging av 16-meter`n mot klubbhuset


Vi har valgt å stenge av 16-meter`n mot klubbhuset i sommerferien.

Slitasjen er veldig synlig og banekomiteen vil iverksette tiltak før høstsesongen tar til igjen.

Håper alle tar hensyn til dette. Da har vi kunstgresset vårt lengre.