Gjør deg kjent med Fossums sportsplan for 2015-2017

Sportsplan 2015-2017

Vi har de siste årene hatt sportsplan i Fossum. Planen skal revideres og godkjennes på hvert årsmøte.

Alle trenere og lagledere skal kjenne til vår sportsplan. Den skal være et hjelpemiddel for trenere og lagledere i junior- og senioravdelingen. Målsettingen med planen er å få fram retningslinjer for hvordan en skal drive fotballen i de forskjellige årsklassene i Fossum IF. Foreldre bes også å sette seg inn i den. Særdeles viktig er foreldrevettreglene.

Trenere og lagledere vil bli invitert til et møte i april-mai hvor vi blant annet tar opp sportsplanen.

sportsplan 2015-2017 for Fossum IF