Nye fjes i styrene i Fossum IF

Kristin og Ingrid

Årsmøtet 3. mars hadde god oppslutning med 21 stemmeberettigede. Det var flere viktige saker, blant annet valg. Kristin Hoppestad Aarhus (til venstre) er valgt inn i styret i hovedforeningen, og Ingrid Vogsland Jensen ble valgt inn i fotballstyret. På møtet ble det presentert revisorgodkjente regnskap for både hovedforening og fotballgruppe som viste overskudd. Gjelden ble redusert med ca 690 000 i 2013. Fotballaktiviteten er bra. Samarbeids- og intensjonsavtalen om satsing på toppfotball i Telemark med Tollnes ble godkjent. Budsjettene for 2014 ble også godkjente. Det blir engasjert en egen spillerutvikler i klubben. Medlemskontingenter og treningsavgifter holdes uendret.

Ut av styrene gikk etter eget ønske Bjørn Ola Pedersen, Tommy Nordby og Per Lauritsen. Vi takker for god innsats over mange år.

Styrene ser nå slik ut:

Hovedforeningen

Leder               Viktor Arvesen           gjenvalg

Styremedlem   Anne Lene Lundsett    gjenvalg           sekretær

Styremedlem   Trine Riis Groven       gjenvalg           tilskuddsordninger

Styremedlem   Jan Helge Bergland     gjenvalg           huskomite

Styremedlem   Kristin H. Aarhus        ny

Styremedlem   Espen Nilsen               gjenvalg           repr. fra fotballstyre

 

Fotballstyret

Leder               Espen Nilsen               gjenvalg

Styremedlem   Anette H. Hardli          gjenvalg

Styremedlem   Gisle Wivilson             gjenvalg           sportslig leder senior

Styremedlem   Ingrid Vogsland Jensen           ny

Styremedlem   Morten Forsberg          gjenvalg

Styremedlem   Jan Kleppe                  gjenvalg           økonomiutvalg

Styremedlem   Viktor Arvesen                       gjenvalg           repr. fra hovedstyre

 

Hjemmesiden vil oppdateres med navnene i de andre komiteer og utvalg.