Årsberetninger og dagsorden til årsmøtet mandag 3. mars

Vi minner om årsmøte 3 mars kl.19 på Fossum klubbhus.

Dagsorden

 1. Åpning
 2. Godkjenninger
 3. Valg av dirigent og referent, samt 2 til å skrive under protokollen
 4. Årsberetning 2013
 5. Regnskap 2013
 6. Innkomne forslag (samarbeidsavtale Tollnes – En enkel endring i lovtekst)
 7. Fastsettelse medlemskontigent for 2014
 8. Budsjett 2014
 9. Revisjon av organisasjonsplan
 10. Revisjon av sportsplan
 11. Valg

Vedlagt:
Dagsorden for årsmøtet
ÅRSMELDING 2013 – Hovedforeningen endelig
ÅRSMELDING 2013 – Fotballgruppas beretning

Underlagsdokumenter:
Lov for Fossum Idrettsforening
Sportsplan
Organisasjonsplan

Godkjent regnskap av 28. februar fremlegges på årsmøtet

Budsett for 2014 fremlegges også på årsmøtet