Velkommen til Årsmøte 3 mars

Fotballgruppa og hovedforeningen holder årsmøte på klubbhuset mandag 3. mars kl. 19.00.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 24. februar. Forslag kan sendes enten pr brev til Fossum IF Pb. 376, 3701 Skien eller på mail til post@fossum-fotball.no

HVEM BØR KOMME PÅ ÅRSMØTE OG HVORFOR?

Spesielt bør alle med tillitsverv komme på årsmøtet, men også spillere, foreldre og øvrige medlemmer er hjertelig velkomne.  Andre interesserte kan også komme på årsmøtet, men uten stemmerett.

Hvorfor? På årsmøtet blir det en gjennomgang av aktiviteten som har vært og hvordan vi ønsker at aktiviteten skal videreføres. Økonomi er også en viktig sak og på møtet blir budsjettet for 2014 behandlet. Det er på årsmøtet du kan påvirke driften vår, så har du meninger om det, så kom på årsmøtet.

VI TRENGER FLERE TILLITSVALGTE.

Flere medhjelpere betyr mindre arbeid på hver enkelt. For inneværende arbeidsår trenger vi:

Hovedstyre       1 styremedlem (5/6 møter pr år.

Husstyre             3 personer (2/3 møter pr år) Ansvar: F.eks. være med på å ta beslutninger om ting som bør gjøres på

klubbhuset og være med på å gjennomføre beslutningene.

 Banekomite      3 personer (2/3 møter pr år)

1 person til enklere gresslått for eksempel 3 ganger i løpet av sommeren.

1 person som  har ansvar for fotballmålene – nett, stolper og hjul.

1-2 personer som har ansvar for merking av gressbanen – sommersesongen

 Fotballstyre        2 styremedlemmer (ca 10 møter pr år). Ansvar: 1 sekretær og 1 koordinator for junioravdelingen

 Økonomiutvalg   3 kreative personer som kan bidra til f.eks. få flere sponsorer, skaffe dugnadsjobber o.l.

Kioskgruppa            trenger flere medhjelpere slik at kiosken kan være åpen man-tor i sommerhalvåret. Er vi mange nok kan kioskvakta begrenses til hver 14. dag

Belønningen er at du blir satt stor pris på, du kan føre det opp på cv`n din og du får være med på en hyggelig kveld på klubbhuset med god mat og drikke.

Dersom du kan hjelpe til med noe av dette, ta kontakt med:

Viktor Arvesen (leder av hovedforeningen) tlf 922 46 467  viktor.arvesen@gmail.com

Espen Nilsen (leder av fotballgruppa)   tlf 412 14 636  nilsenespen@gmail.com