God jul og godt nytt år

God jul og godt nytt år
Når julen nå har kommet og et nytt år ligger foran oss, er det all grunn til å takke våre tillitsvalgte, trenere, spillere for en aktiv og spennende sesong. Fair play og mange fine prestasjoner har preget aktiviteten. Rekruttering i alle ledd vil være en utfordring kommende år. På den administrative siden ligger det også mange utfordringer og vi takker alle våre samarbeidspartnere som bidrar til at vi har en god plattform å bygge på. Anleggsmessig er vi i toppsjiktet og en utvidelse av garasjen er vårt neste prosjekt. Her håper vi bl.a. å få en god løsning i forhold til alt utstyret som kreves til alle våre lag. Økonomien er stabilt god, men krever fortsatt innsats med dugnader og sponsorarbeide. Den nye støttespillerandelen fra Sparebank1 Telemark som ble introdusert i høst, viste at vi kan mobilisere når muligheten byr seg. Takk for flott innsats i denne sammenheng. Den ga oss godt over 30 000 kroner! Vi betaler fortsatt på lånet etter anleggsutbyggingen til 8 mill. kroner, men dette er nå redusert til 200 000 kroner! Dette betyr mindre renteutgifter og letter driftskostnadene våre.
Neste år runder Fossum 80 år og dette vil vi gjerne markere og vi er åpne for kreativ forslag. Boligutbyggingen i vårt lokalmiljø pågår fortsatt og det må være et mål for oss at alle ny tilflyttede blir kjent med og får et positivt forhold til klubben vår.
Jeg ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år.

Viktor Arvesen
leder hovedforeningen