Utstyrsavtale – MX-Sport Myren

klubbkolleksjon

Alle våre medlemmer kan nå kjøpe fotballutstyr på MX-Sport Myren til 30% rabatt. Fossum IF har avtale med Umbro om utstyrskjøp og har tidligere brukt Intersport og en kort periode G-Sport på Vallemyrene. Fra nå av gjelder ikke avtalen på disse lenger.‘Vi har fått til en god avtale. Foreløpig har de ikke drakter inne, men i løpet av høstferien skal det meste være på plass. Drakter med ferdig trykk vil ikke være tilgjengelig i begynnelsen, så litt ventetid på ferdig drakt må man regne med. Husk å få med logo og Fossumtrykk på rygg.

Klubbkort som man kan vise frem for å få rabatten vil være på plass etter høstferien. Lagledere deler ut til de som har betalt kontingent. Frem til da får man bare si at man kan kommer fra Fossum og at vi har en avtale om 30% på fotballutstyr. Annet kjøp kan også registreres på Fossum, uten at du får noen rabatter, men det er nyttig for å vise at en avtale med oss genererer annet salg også.

Klubbkolleksjon for Fossum, full annonse