Årsmøte – 12. mars kl 1830

logoFossumBlå2

Det innkalles til årsmøte tirsdag 12. mars kl 1830 på klubbhuset. Nå er årsmøtepapirene klare – de finner du her.

Dagsorden-årsmøte-2013

Forslag nye lover for Fossum IF (basert på Norges Idrettsforbunds lovnorm vedtatt på Idrettstinget desember 2011)

Forslag organisasjonsplan mars 2013

Forslag sportsplan mars 2013 (forrige utgave 2009)

Underlagsdokumentasjon – Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov – kapittel 11

Årsberetningen for hovedforeningen og fotballgruppa kommer i løpet av 6. mars

Det samme gjelder for regnskap og budsjett