Ekstraordinært årsmøte 8. mars

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte tirsdag 8. mars kl 18 på klubbhuset.Møtet gjelder for både fotballgruppa og hovedforeningen. Saker som skal tas opp er:

  • Regnskap 2010
  • Budsjett 2011
  • Suppleringsvalg

Vel møtt!