Frist for overganger 31.08.

Det nærmer seg siste frist for å gjennomføre overganger. Her er det skjematikk og regler som må følges, og fotballkretsen skal også være med i bildet. Dette gjelder for de som fyller 13 år, eller er blitt 13 i 2010.

Klubbskifte for de mellom 6 og12 år foregår på skjema mellom de aktuelle klubbene. Her har ikke fotballkretsen noen rolle, og det er heller ingen frister.

Overganger og utlån

dispensasjoner, overgang

Skjema for klubbskifte (12 år og yngre)

Oversikt over andre skjemaer