Sterk dugnadsinnsats

– Juniorlaget har gjort en fantastisk innsats første kvelden med en større gruppe dugnadsarbeidere, sier Ole Grimsgaard leder av fotballgruppa. De har kommet lengre enn vi hadde håpet, så grunnlaget er lagt for å holde tidsskjemaet.

Denne uken (uke 21) er det planlagt dugnad alle kvelder, pluss lørdags formiddag, med å legge isolasjonsplater og drenerende lag. Arbeidet deles opp med et lag som legger plater og ett lag som fester det drenerende laget til platene. I tillegg legges det en verdifull innsats med å lage kaker og servere pølser alle dager.

Værgudene har vært på Fossums side; ingen nedbør og ingen vind.

– Det meste av tungt maskinelt arbeid er tilbakelagt. Etter at platene og det drenerende laget er lagt skal det legges et tynt lag med sand som kunstgresset så skal rulles ut på, forteller Per Lauritsen som er prosjektleder for det enorme arbeidet som nå er omtrent halvveis. Før pinsen kom fire av seks lysmaster også opp.