Jubileumsboka er i trykken

Jubileumsboka – MED OG UTEN BALLL – er nå levert til trykking hos Erik Tanche Nilsen. Den blir å få kjøpt på stand på Litorvet i slutten av mai og i kiosken på klubbhuset utover sommeren. Se forøvrig omtale i avisene noen dager i forkant. Etter at stoffet kom på papiret i november i fjor har bokkomiteen hatt 17 møter til redigering, korrektur og bildeplukking.

Magne Thomassen

Ansvarlig utgiver er Fossum IF ved Magne Thommesen og Jon Ytterbø. De andre i komiteen som har hjulpet til har vært Tony Døvik, Liv Meen Løvseth, Viktor Arvesen og Hege Gulset. Boka er på 200 sider og vil koste 250 kr.