Trener og lagleder forum junior

Torsdag 15.04 ble det arrangert trener og lagleder forum for junior i år. Hovedsakene var:

  • Umbroavtaen. Vi har to år igjen på avtalen. I år vil det bli mulighet til å kjøpe like treningsdresser. Det vil bli arrangert handleuker, og det planlegges også egen jente handlekveld.
  • Den nye kunstgressbanen, og utfordringer før den kommer på plass. I forhold til kamper, treningstider og økonomi framover.
  • Introduksjon av websiden. Tok opp hva målet med siden er, og hvordan man skal bruke den. Her er enda ikke alt klart. Men vi prøver, og ser hvilke endringer og rammer som må til etter hvert. se vedlegg under.
  • Div. Oversikt over treningsutstyr, ferdighetsmerker og arrangementer framover.

Vedlegg:

Referat fra møtet –> Referat trener-laglederforum 150410

PPT om websiden –> fossumweb