Medlemskont. og treningsavgift

Medlemskontigent og Treningsavgift 2016

Alle som spiller fotball i regi av Fossum må være medlem av klubben og ha betalt sin kontingent. Skjer det en skade dekkes dette av klubbens forsikring.

Alder Spilleravgift Medlemskontingent
Jenter/Gutter 6år Gratis Kr. 200,-
Jenter/Gutter 7 – 11 år Kr. 1.000,- Kr. 200,-
Jenter/Gutter 12 – 14 år Kr. 1.500,- Kr. 200,-
Jenter/Gutter 16 – 19 år Kr. 2.000,- Kr. 300,-
Damer/ Herrer Kr. 2.500,- Kr. 300,-
Damer 7’er Kr. 1.000,- Kr. 300,-
Familiemedlemskap Kr. 500,-
Støttemedlem, pensjonister/trygdede Kr. 200,-

 

Betalingsinformasjon  

Det er svært viktig at SPILLERS navn og lag oppgis ved betaling. Dersom dette mangler, vil ikke innbetalingen bli registrert på spilleren og dere vil bli kontaktet for manglende innbetaling. Det er også viktig at spilleravgift og medlemskontingent betales til riktig kontonummer. Inntektene fra spilleravgiftene går direkte til fotballgruppa samt et beløp direkte til spillerens lag. Hovedstyret får inntekter fra medlemskontingentene, som skal blant annet dekke vedlikehold av baner og klubbhus.

                                                                                                                                                                                         

Faktura merkes Betales til
NAVN PÅ SPILLER + LAG Fossum I.F.

 

Type Kroner Øre Til konto
Medlemskontingent Se tabell 00 2610 22 08691
Spilleravgift Se tabell 00 2610 22 08691

 

Sponsorer