Medlemskont. og treningsavgift

Medlemskontigent og Spilleravgift 2019

Alle som spiller fotball i regi av Fossum må være medlem av klubben og ha betalt sin kontingent. Skjer det en skade dekkes dette av klubbens forsikring. Dersom ikke medlemskontingent og spilleravgift er betalt, vil ikke spilleren kunne spille kamper for Fossum.

Skien kommune gir tilskudd til barn via en kontingentkasse. Målsettingen med ordningen er å gi tilskudd til kontingenter og utstyr til enkeltpersoner slik at barn og unge som er berørt av fattigdomsproblematikk kan delta på fritidsaktiviteter i nærmiljøet. Ta kontakt med lagleder, trener eller medlemsansvarlig (Jonathan Bringsås Skalleberg, 94 18 83 26, eller Carlos Rios, 92 06 89 49. ) dersom dere er forhindret i å betale. Medlemsansvarlig tar så kontakt med kommunen og søker for det aktuelle medlemmet. Søknadsprosessen er konfidensiell.

Satser for spilleravgift og medlemskontingent for 2019 er som følger:

Alder Spilleravgift Medlemskontingent
Jenter/Gutter 6år Gratis Kr. 200,-
Jenter/Gutter 7 – 12 år Kr. 1.000,- Kr. 200,-
Jenter/Gutter 13 – 15 år Kr. 1.500,- Kr. 200,-
Jenter/Gutter 16 – 19 år Kr. 2.000,- Kr. 300,-
Damer/ Herrer Kr. 2.500,- Kr. 300,-
Damer/herrer 7’er Kr. 1.000,- Kr. 300,-
Familiemedlemskap Kr. 500,-
Støttemedlem, pensjonister/trygdede Kr. 200,-

 

Betalingsinformasjon  

Det er svært viktig at SPILLERS navn og lag oppgis ved betaling. Dersom dette mangler, vil ikke innbetalingen bli registrert på spilleren og spilleren vil ikke kunne spille kamper for klubben. Spilleravgift og medlemskontingent kan også betales via Vipps. Søk opp FOSSUM Idrettsforening Skien #115748. Også her MÅ innbetalingene merkes tydelig med både navn på spiller og lag. Innbetalinger som ikke er merket vil ikke bli registrert på spiller.

Vi ber om at dere bruker navnet på laget – og ikke årstall. (F.eks gutter født i 2011 er G8).                                                                                                                                                                                          

Faktura merkes Betales til                    
NAVN PÅ SPILLER + LAG – (eks: Ola Nordmann, G19) Fossum I.F.

Betalingsfrist: 3.mai 2019.

 

Type Kroner Øre Til konto
Medlemskontingent Se tabell 00 2610 22 08691
Spilleravgift Se tabell 00 2610 22 08691

 

Aktivitetskalender

Sponsorer