Dommere

Rekrutering av dommere, samt sørge for at dommerne blir en del av klubbmiljøet er viktig. Klubbens aktiviteter for dommere er helt avhengige av at barn og ungdom inspireres til å bli fotballdommere. 

Følgende oppgaver er viktige for dommeransvarlig:

  • Sammen med styret ha hovedansvaret for å rekruttere og beholde nok dommere i forhold til antall lag.
  • Dommeransvarlig skal følge opp klubbens dommere på feltet. Dette er viktig for å skape et godt dommermiljø i klubben.
  • Legge til rette og tilby dommerkurs til de som ønsker det, følge opp og veilede disse i kamper.
  • Dommeransvarlig skal sette opp dommere til kamper i barnefotballen og til Fossum Sparebank1 cup.
  • Skal ha ansvaret for å tilby dem som har ambisjoner og talent, videre oppfølging og etterutdanning i nært samarbeid med kretsen.

Dommeransvarlig har ingen økonomiske fullmakter

Følgende gjøres for å rekruttere og beholde dommere:

  • Klubbdommere skal få betalt for å dømme kamper i barnefotball
  • Klubben jobber aktivt for å få klubbdommere til å ta rekruttdommerkurs og starte en dommerkarriere. Det skal legges særlig vekt på rekruttering av jenter.

Ansvar for at dommerne har en naturlig plass i klubbmiljøet på lik linje med spillerne.