Merkedag 3. september 2022

Fossum arrangerer merkedag for sine spillere 3. september klokka 11:00.

Denne dagen får spillerne mulighet til å ta Minimerke og Teknikkmerke som har som mål å «utvikle barn og ungdoms evne til å behandle ballen, ha fokus på betydningen av god teknikk».

For mer info om de ulike merkene, følg lenken under:

https://www.fotball.no/globalassets/barn-og-ungdom/verdier-og-virkemidler/minimerke_og_teknikkmerke.pdf