MORTEN FORSBERG NY LEDER I FOTBALLGRUPPA

Felles årsmøte for hovedforeningen og fotballgruppa ble gjennomført 8. mars på Fossum klubbhus, takk til alle som deltok.

Morten Forsberg overtok lederrollen i fotballgruppa etter Carlos Rios. Viktor Arvesen fortsetter som leder i hovedstyre. Årsmøtesakene ble behandlet uten noen store diskusjoner blant de 20 frammøtte. Alle årsmøtedokumentene finnes på hjemmesiden. Avslutningsvis ble det delt ut blomster til de som gikk ut av styrene, som nå ser slik ut:

Hovedforeningen
Viktor Arvesen           1 år     Gjenvalg
Kristin Aarhus             1 år      Ikke på valg
Gisle Wivilson             1 år     Gjenvalg
Torstein Myhre          1 år     Ikke på valg               
Ingrid Vogsland Jensen 1 år  Ny

Fotballstyret
Morten Forsberg        1 år     Ny
Anette Hardli              1 år      Ikke på valg
Ivar Horrigmo             2 år     Gjenvalg
Linn Gusfre                 2 år     Ny
Carlos Rios                  1 år     Ny
Torodd Høiås              1 år     Ny

«Årets navn» ble tildelt Anette Hoppestad Hardli for sitt engasjement og gode arbeide med resertifisering av Fossum som Kvalitetsklubb.

Avslutning av årsmøtet bl.a. med NFF`s video om Fossum og damejubileet.

Vedlagt ligger protokoll for årsmøtet.