Grasrottrener delkurs 3 og 4

Fossum arrangerer Grasrottrener delkurs 3 og 4 med oppstart i februar og mars.
Grasrottrener 3: Mot ungdom – lengst mulig (11 – 12 år)
Grasrottrener 4: Ungdom – lengst mulig – best mulig (13 – 19 år).

Her er lenke med informasjon og påmelding:
Delkurs 3 – https://www.fotball.no/kurs/kurs/?fiksId=6227463
Delkurs 4 – https://www.fotball.no/kurs/kurs/?fiksId=6227465
Det er viktig at man melder seg på via lenken før kursstart.

Første kurskveld på delkurs 3 er torsdag 10. februar kl. 17.30
Første kurskveld på delkurs 4 er torsdag 10. mars kl. 17.30.

Dersom noen har spørsmål eller annet kan man kontakte meg eller kursveileder, Jan Åge Mikalsen (jan.age.mikalsen@sf-nett.no ).

Fossum har som policy å ha flest og best utdannede trenere og lagledere, håper å se så mange som mulig på kurs!