GEIR MAGNE THØGERSEN TIL MINNE

Det var en trist melding vi fikk om at Geir hadde gått bort kort tid før han hadde fylt 56 år. En kjernekar som det alltid var hyggelig å være i lag med. Det virket som det var helt naturlig for Geir å følge opp der guttene var med og i Fossum kom han inn som tillitsvalgt lagleder i 2000. Det ble mange år som tillitsvalgt og Geir satt flere år i styre. Etter flere år uten leder i fotballgruppa, tok han på seg det ansvaret i 2007. Han likte seg godt på sidelinja når guttene var i aksjon og engasjementet var stort. Geir har aldri vært vanskelig å spørre om hjelp og vi har vært heldige i Fossum som har kunnet dra nytte av hans positive innstilling. Vi har derfor mye å takke Geir for og tankene våre går til Lena som har mistet en kjær ektefelle og til Simen Albin, Arne Markus og Fabian som har medvirket til at vi vi også har mange gode minner om Geir. Vi takker deg Geir for innsatsen i Fossum. Det har betydd mye for klubben og mange av våre aktive. Vi lyser fred over ditt gode minne.  

 For styre i Fossum I.F.

Viktor Arvesen, leder