ÅRSMØTE ONSDAG 11. MARS

Minner om årsmøte på klubbhuset onsdag 11.mars kl 1830. Dokumenter som skal behandles, ligger under fanen Fossum IF / årsmøte samt under klubbdrift.

Årsmøte er klubbens øverste myndighet. Det er her du kan påvirke aktiviteten i foreningen og det er derfor viktig å komme på årsmøte. Vi oppfordrer derfor spesielt lagledere, aktive og foreldre til møte opp. På møte vil det bli orientert om hva godkjenningen som  «Kvalitetsklubb» innebærer samt om det spennende «Jenteprosjektet». Det vil også bli delt ut ærespriser. NFF Telemark`s nye daglige leder Gaute Brovold kommer på årsmøte. Håper å se deg der også.