Små utskiftinger og utdeling av innsatspriser

IMG_8824

Årsmøtet ble gjennomført på en god måte. Det er små utskiftinger i styrene i Fossum. Ingrid Jensen Vogsland gir seg som sportslig leder og Morten Thorskog kommer inn som ny. Gisle Wivilson går ut av styret i fotballgruppa og inn i styret i hovedforeningen. Innsatsprisen ble tildelt og overrakt Anne-Lene Lundsett, Christine Ødegaard Sivertsen og Merethe Haukstad.

Viktor Arvesen, leder i hovedforeningen, delte ut Innsatsprisen.

IMG_8812

Anne-Lene Lundsett har lagt ned en fantastisk innsats for å realisere vårt fine aktivitetsområde. Hun har også sittet i styret og gitt sitt bidrag der. Hun har nå fått vervet som leder av valgkomiteen.

IMG_8815

Christine Ødegaard Sivertsen fikk virkelig sving på driften av kiosken i fjor, med mange dyktige og villige hjelpere. Kiosken er en viktig miljøfaktor. Christine har også bidratt i styret tidligere.

IMG_8822

Merethe Haukstads innsats for Fossum går over flere tiår. Hun har og har hatt roller som spiller, lagleder, styremedlem og en sterk frivillighetsarbeider i Fossum.

Tusen takk til alle tre!