ÅRSMØTE

cropped-fossum_nettside.jpg

Det innkalles til årsmøte for fotballgruppa og hovedforeningen tirsdag 7. mars kl. 1900. Forslag som ønskes behandlet må være styrene i hende senest 27. februar.

Her er dagsorden for årsmøtet

Årsberetning for hovedforeningen – 2016