Forfattere kommer på «Mandagskaffen»

Mandag 14. mars kommer Thorbjørn Wahlstrøm og Helge Marcussen på «Mandagskaffen». De skal fortelle fra arbeide med den siste boka om «Elg Johansen». Disse har også skrevet flere lokalhistoriske bøker bl.a. om forskjellige stuer/husvær i Luksefjell. For mange i vårt nedslagsfelt bør dette være midt i blinken. (i disse skiskyttertider) Det vil også bli anledning til å kjøpe bøker. Klubbhuset mandag kl. 1100 – kaffespleis og åpent for alle.