Oppstart av trening for gutter og jenter født i 2007

Det blir oppstart av trening for gutter og jenter født i 2007 mandag 19 august kl. 17.15 til 18.15 på Fossum.

Velkommen til spillere og foreldre

Kontaktperson Monika Døli tlf. 95 52 77 65