Rivalene blir ett lag?

I Varden 26. februar skrives det om et fremtidig mulig samarbeid mellom Fossum og Urædd. Dette gjelder en toppsatsing for damer og at vi skal gi muligheter for å spille damefotball på høyt nivå i Grenland. Fossum skal fortsatt være en klubb for breddefotball også. Det er viktig at denne mulige satsingen med Urædd ikke skal gå på bekostning av de andre lagene i klubben vår. Om dette er en vei vi skal gå skal alle i Fossum ha mulighet for å uttale seg om. Møt opp på årsmøtet, der saken skal behandles og avgjøres.