Styret

Fotballgruppe Leder  Morten Forsberg  91 70 06 16 mf@madeformovement.com
Fotballgruppe Medlem/web redaktør Espen Nilsen 41 21 46 36 nilsenespen@gmail.com
Fotballgruppe Juniorleder MonicaWesterheim  46 61 82 69 mwesterheim@hotmail.com
Fotballgruppe Medlem Gisle Wivilson 93 00 91 50 gisle.wivilson@live.no
Fotballgruppe Medlem Anette H.Hardli 91 77 22 44 anette@hardli.no
Fotballgruppe Sportslig leder  Ingrid Vogsland 95 09 27 33 ingrid_vogsland@hotmail.com
 Fotballgruppe  Medlem  Jan Kleppe Jan.Kleppe@blsparebank.no
 Fotballgruppe  Medlem  Karianne Resare  karianne.resare@skien.kommune.no
Fotballgruppe Repr. hovedstyre Viktor Arvesen 92 24 64 67 viktor.arvesen@gmail.com
Hovedforening Leder Viktor Arvesen 92 24 64 67 viktor.arvesen@gmail.com
Hovedforening Medlem Trine Riis Groven 91 87 32 86 trinerg@hotmail.com
Hovedforening Medlem Gro Nordbø Forsberg 47295439 gronforsberg@hotmail.com
Hovedforening Medlem Representant fotballgruppa

 

Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Sponsorer