Styret

Fotballgruppe Leder  Karianne Resaré  97650656 Karianneresare@live.no
Fotballgruppe Sekretær Camilla Oterkiil Raaen 41318023 coterkiil@hotmail.com
Fotballgruppe Medlem/Sportslig utvalg Ivar Horrigmo  41449110
Fotballgruppe Medlem Anette Hoppestad Hardli 91772244 anette@hardli.no
Fotballgruppe Juniorleder/Materialforvalter/Sportslig utvalg Monica Døli  46618269 juniorkoordinator@fossum-fotball.no
Fotballgruppe Medlem/Sportslig utvalg  Jonathan Bringsaas Skalleberg  94188326 jonathanbringsaas@hotmail.com
Fotballgruppe  Medlem Carlos Rios A. 92068949 carlosriosalomia@gmail.com
 Fotballgruppe  Repr. hovedstyr  Viktor Arvesen  92246467
viktor.arvesen@gmail.com
Hovedforening Leder Viktor Arvesen 92246467 viktor.arvesen@gmail.com
Hovedforening Medlem Per Anders Opdan 90923631
Hovedforening Medlem Gisle Wivilson 93009150 gisle.wivilson@live.no
Hovedforening Sekretær Anne Grethe Kringlåk 95051105

 


Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Aktivitetskalender