Styret

Fotballgruppe Leder  Karianne Resaré  97650656 Karianneresare@live.no
Fotballgruppe Sekretær Camilla Oterkiil Raaen 41318023 coterkiil@hotmail.com
Fotballgruppe Kasserer/Materialforvalter Morten Forsberg  91700616
Fotballgruppe Medlem Aksel André Rød 99269642 aksel@toppidrettsgymnaset.no
Fotballgruppe Medlem Anette H.Hardli 91772244 anette@hardli.no
Fotballgruppe Repr. hovedstyr  Viktor Arvesen 92246467 viktor.arvesen@gmail.com
 Fotballgruppe  Juniorleder/Materialforvalter/Sportslig utvalg Monica Døli  46618269 juniorkoordinator@fossum-fotball.no
 Fotballgruppe  Medlem/Sportslig utvalg  Jonathan Bringsaas Skalleberg jonathanbringsaas@hotmail.com
Hovedforening Leder Viktor Arvesen 92246467 viktor.arvesen@gmail.com
Hovedforening Medlem Gro Nordbø Forsberg 47295439 gronforsberg@hotmail.com
Hovedforening Medlem Gisle Wivilson 93009150 gisle.wivilson@live.no
Hovedforening Medlem Representant fotballgruppa

 

Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Sponsorer