Sportsplan 2015-2017

Vi har de siste årene i Fossum hatt en sportsplan. Gjeldende sportsplan ble vedtatt på årsmøtet i 2015.

Alle trenere og lagledere skal kjenne til vår sportsplan. Foreldre bes også å sette seg inn i den. Særdeles viktig er foreldrevettreglene.

sportsplan 2015-2017 for Fossum IF

Sponsorer