Kontakt oss

Kontakt oss på e-post: post@fossum-fotball.no. I laglederhåndboka ligger også liste over kontaktpersoner.

Oversikt trenere og lagledere Fossum 2016

Under finner du liste med kontaktinfo:

UTVALG FUNKSJON NAVN Tlf.mobil E-post
Hovedforening Leder Viktor Arvesen 92 24 64 67 viktor.arvesen@gmail.com
Hovedforening Medlem Gro Nordbø Forsberg
47 29 54 39
gronforsberg@hotmail.com
Hovedforening Medlem  Gisle Wivilson
Hovedforening Medlem
Hovedforening Repr. fotballgr.
 Fotballgruppe  Leder  Karianne Resaré 97 65 06 56 karianneresare@live.no
Fotballgruppe Kasserer/Materialforvalter  Morten Forsberg  917 00 616  morten.forsberg@outlook.com
Fotballgruppe Juniorkoordinator/Materialforvalter Monica Døli 46 61 82 69 juniorkoordinator@fossum-fotball.no
Fotballgruppe Sekretær  Camilla Oterkiil Raaen
Fotballgruppe Medlemsansvarlig Anette Hoppestad Hardli 91 77 22 44 anette@hardli.no
Fotballgruppe Medlem/Sprotslig utvalg  Aksel André Rød
Fotballgruppe  Rep. hovedstyret  Viktor Arvesen 92 24 64 67 viktor.arvesen@gmail.com
 Fotballgruppe  Medlem/Sportslig utvalg  Jonathan Bringsaas Skalleberg
Banekomite Leder Viktor Arvesen 92 24 64 67 viktor.arvesen@gmail.com
Banekomite Medlem Nils Ytterbø 90 07 86 62
Banekomite Medlem Per Asle Åkre 90 63 46 70
Banekomite Medlem Jørgen Holm 97517409
Banekomite Medlem
Huskomite Leder Jan Helge Bergland 41 42 19 99 jan.helge.bergland@t-fk.no
Huskomite Medlem Mette Arvesen 92 85 22 59 mette.arvesen@gmail.com
Huskomite Medlem Solveig Engrav 41 56 30 55
Huskomite Medlem Gisle Wivilson 93 00 91 50 gisle.wivilson@live.no
Huskomite Medlem Tor Kristian Moen 90 12 17 58 tor.kristian.moen@coward.no
Kioskansvarlig
Sportslig utvalg Leder
Sportslig utvalg Juniorleder Monica Døli 46 61 82 69 juniorkooridnator@fossum-fotball.no
Sportslig utvalg Spillerutvikler
Sportslig utvalg Medlem
Økonomiutvalg Leder
Økonomiutvalg Medlem  (ubesatt)
 Revisor Jan Erik Gundersen  95 40 85 11
 Revisor Magne Thommesen  98 41 85 6 kun sms  mathomme@yahoo.no

 

 

Sponsorer