Lagsorganisering

Her finner du nødvendig informasjon til lagledere, trenere og andre som er engasjert rundt lagene i Fossum IF. Informasjonen suppleres kontinuerlig. Klubbens laglederhåndbok beskriver oppgaver og ansvar som lagleder har, det er viktig at hver lagleder leser gjennom denne:  Laglederhåndbok Fossum

Som lagleder har du ansvaret for at spillere og foreldre informeres om treninger, kamper, dugnader og annen aktivitet i klubben. Med de riktige verktøy går alt så mye bedre. Oppdaterte lagslister er det aller viktigste. Kommer det til nye spillere eller noen slutter må disse oppdateres umiddelbart. Listene må inneholde navn på spiller, fødselsår/dato, navn på begge foreldrene med adresser, telefonnumre og epostadresser. På samme liste kan man også sette inn draktnummeret spilleren har. Det er avgjørende at vi får inn alle drakter og da er det nyttig å vite hvem som har hvilke drakter. Malen finner du nedenfor. Husk å sette inn riktig sesong. Lagslisten sendes på epost til post@fossum-fotball.no, før aprils trener- og lagledermøte.

mal for lagsliste junior Fossum IF

Du får utlevert et draktsett som du er ansvarlig for å levere inn som komplett ved draktbytte. Slutter spillere må drakten leveres inn. Trenere skal få egen bag med overtrekksvester, keeperhansker og keeperdrakt, kjegler, dommerfløyte, litt førstehjelpsutstyr og en ballpumpe. Hvert lag får også et nett med fotballer. Antall vil minimum være halvparten av antall spillere og maks en til hver spiller.

Ved avslutning av sesongen er det alltid viktig å gjøre litt stas på spillere. Noen foreldre kan bake kake, det kan bestilles pizza, og ha diplom og premieutdeling. Vi har laget en mal for diplom som kan skrives ut. Her må dere bytte ut bildet og kanskje lage en annen tekst som passer bedre for laget.

Å være lagleder er ansvarsfullt, men ikke så arbeidsomt. Fotballstyret ønsker å bistå alle som blir lagledere. Vi kan komme med råd og tips. Ta kontakt om noe er uklart. Ingen spørsmål er for dumme.

Materialforvalter

Vi har en i klubben som er materialforvalter. Vedkommende har ansvar for å koordinere innkjøp til lagene. Vi har avtale med MX Sport på Myren i Skien. Skal vi få maksimalt ut av vår avtale MÅ innkjøpene koordineres. Ved anledning kjøper vi drakter som er utgående modeller. Overtrekksdressen som gjelder i kontraktsperioden er modellen Vision.

Kontrakter og avtaler, håndtering av skader og overganger, spilleregler

Standard kontrakt mellom klubb og amatørspiller, over 15 år

NFF – skademeldingsskjema

Overgangsskjema – elektronisk overgang. Dette fylles ut og signeres av spiller, og foresatt for spillere under 18 år. Samtykkeskjemaet skal også signeres av klubb og lastes inn i FIKS.

Spilleregler og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen

Skjema nedenfor fylles ut av lagledere innen 1. desember:

Aktivitetskalender