Verdier

Fossum idrettsforening ønsker å være en forening med følgende visjon:

 

«Der gode opplevelser skapes»

 

Foreningens verdigrunnlag skal være å skape fellesskapsfølelse, identitet og stabilitet. I sportsplan er verdier og aktiviteter utdypet nærmere.

 

Fossum sitt verdigrunnlag er:

 

«Inkluderende – Respekt – Glede – Målrettet»

Aktivitetskalender