Kontaktinfo

Kontakt oss på e-post: post@fossum-fotball.no. I laglederhåndboka ligger også liste over kontaktpersoner.

Oversikt trenere og lagledere Fossum 2016

Under finner du liste med kontaktinfo:

UTVALG FUNKSJON NAVN Tlf.mobil E-post
Hovedforening Leder Viktor Arvesen 92 24 64 67 viktor.arvesen@gmail.com
Hovedforening Medlem Gro Nordbø Forsberg
47 29 54 39
gronforsberg@hotmail.com
Hovedforening Medlem Trine Ris-Groven 91 56 20 52 trinerg@hotmail.com
Hovedforening Medlem (Ubesatt)
Hovedforening Repr. fotballgr. Morten Forsberg 917 00 616  morten.forsberg@outlook.com
 Fotballgruppe  Leder  Morten Forsberg 917 00 616 morten.forsberg@outlook.com
Fotballgruppe Medlem Espen Nilsen 41 21 46 36 nilsenespen@gmail.com
Fotballgruppe Juniorleder Monica Døli 46 61 82 69 mwesterheim@hotmail.com
Fotballgruppe Sportslig leder Ingrid Vogsland Jensen 95 09 27 33 ingrid_vogsland@hotmail.com
Fotballgruppe Medlem Anette Hoppestad Hardli 91 77 22 44 anette@hardli.no
Fotballgruppe Medlem Gisle Wivilson 93 00 91 50 gisle.wivilson@live.no
Fotballgruppe  Rep. hovedstyret  Viktor Arvesen 92 24 64 67 viktor.arvesen@gmail.com
 Fotballgruppe  Medlem  Jan Kleppe  91 53 86 10  jan.kleppe@blsparebank.no
Banekomite Leder Viktor Arvesen 92 24 64 67 viktor.arvesen@gmail.com
Banekomite Medlem Nils Ytterbø 90 07 86 62
Banekomite Medlem Per Asle Åkre 90 63 46 70
Banekomite Medlem Jørgen Holm 97517409
Banekomite Medlem  
Huskomite Leder Jan Helge Bergland 41 42 19 99 jan.helge.bergland@t-fk.no
Huskomite Medlem Mette Arvesen 92 85 22 59 mette.arvesen@gmail.com
Huskomite Medlem Solveig Engrav 41 56 30 55
Huskomite Medlem Gisle Wivilson 93 00 91 50 gisle.wivilson@live.no
Huskomite Medlem Tor Kristian Moen 90 12 17 58 tor.kristian.moen@coward.no
Kioskansvarlig  Christine Ødegaard Sivertsen  95827151   Chri-oed@hotmail.com
Sportslig utvalg Leder Ingrid Vogsland Jensen 95 09 27 33 ingrid_vogsland@hotmail.com
Sportslig utvalg Juniorleder Monica Døli 46 61 82 69 mwesterheim@hotmail.com
Sportslig utvalg Spillerutvikler Kristoffer Aas
Sportslig utvalg Medlem  Rune Eriksen
Økonomiutvalg Leder Jan Kleppe 91 53 86 10 jan.kleppe@blsparebank.no
Økonomiutvalg Medlem  (ubesatt)
 Revisor Jan Erik Gundersen  95 40 85 11
 Revisor Magne Thommesen  98 41 85 6 kun sms  mathomme@yahoo.no

 

 

Sponsorer