Trener/ lagleder info

Her finner du nødvendig informasjon til lagledere, trenere og andre som er engasjert rundt lagene i Fossum IF. Informasjonen suppleres kontinuerlig. Klubbens laglederhåndbok beskriver oppgaver og ansvar som lagleder har, det er viktig at hver lagleder leser gjennom denne:  Laglederhåndbok Fossum

Som lagleder har du ansvaret for at spillere og foreldre informeres om treninger, kamper, dugnader og annen aktivitet i klubben. Fossum bruker SPOND til å kommunisere med foresatte og spillere, sende ut fakturaer (medlemskontingent og spilleravgift), holde oversikt over spillere på laget, samt føre treningsoppmøte. Kommer det til nye spillere eller noen slutter må SPOND oppdateres umiddelbart. I SPOND må spilleren registreres med fult navn , fødselsår/dato, navn på begge foreldrene med adresser, telefonnumre og epostadresser. Legg også inn draktnummeret spilleren har. Det er avgjørende at vi får inn alle drakter og da er det nyttig å vite hvem som har hvilke drakter. For mer info om Spond, se sidemeny.

Du får utlevert et draktsett som du er ansvarlig for å levere inn som komplett ved draktbytte. Slutter spillere må drakten leveres inn. Trenere skal få egen bag med overtrekksvester, keeperhansker og keeperdrakt, kjegler, dommerfløyte, litt førstehjelpsutstyr og en ballpumpe.

Ved avslutning av sesongen er det viktig å gjøre litt stas på spillerne. Noen foreldre kan bake kake, det kan bestilles pizza, og ha diplom og premieutdeling. Vi har laget en mal for diplom som kan skrives ut. Denne ligger under Klubbhåndbok, Skjemaer, maler og brukerveiledninger.

Å være lagleder er ansvarsfullt, men ikke så arbeidsomt. Fotballstyret ønsker å bistå alle som blir lagledere. Vi kan komme med råd og tips. Ta kontakt om noe er uklart. Ingen spørsmål er for dumme.

Materialforvalter

Fossum har egen materialforvalter, se «Komiteer og roller» under Fossum IF. Ta kontakt når laget trenger mer utstyr, for eks isposer, tape og førstehjelpsutstyr.

Vedkommende har ansvar for å koordinere innkjøp til lagene. Vi har avtale med Sport1 på Arkaden i Skien. For å få maksimalt utbytte av avtalen er det viktig at vi registrerer oss som Fossum- medlemmer når vi handler.

Kontrakter og avtaler, håndtering av  overganger

Alle overganger til og fra Fossum IF skal gå via Fossum IF (sportslig utvalg). Ingen spiller kan begynne å trene med Fossum før eksisterende klubb er kontaktet av sportslig utvalg.

Ingen kan spille kamp for Fossum IF før overgang er godkjent.

Aktivitetskalender