4.4. Trafikksikker klubb

Fossum er en Trafikksikker klubb og har egne retningslinjer som alle i klubben skal følge.

Alle i klubben har et ansvar for at ingen av våre spillere, foreldre eller andre medlemmer av klubben utsetter seg selv eller andre for fare i trafikken. Dette gjelder på vår egen Fossum Arena, på andre baner og anlegg der vi er for å spille fotball og ved transport til og fra kamp
og trening. Trafikksikkerhet er fast punkt på vår-møtet med trenere og lagledere. Dette skal også tas opp ved sesongstart med foreldre og spillere.

Ser du behov for tiltak – meld fra til fotballstyret på post@fossum-fotball.no!


Målsetting
Økt trafikksikkerhet for klubbens medlemmer. Trygg transport til og fra fotballaktiviteter.

Ansvar
Styret i klubben har det overordnede ansvaret for transporten av spillere og ledere til og fra fotballaktiviteter.
Lagledere og trenere har på vegne av klubben et ansvar for at transporten til og fra fotballaktiviteter skjer på en forsvarlig måte.

Turer med buss

 • Leie av buss gjennom busselskap sikrer god teknisk standard og erfaren
  sjåfør.
 • Bruk av minibuss krever også erfarne og faste sjåfører.
 • Vær særlig oppmerksom på stopp underveis
 • Finn egnet plass hvor det er tillatt å parkere, og i god avstand til veien
 • Før passasjerene slippes ut gis det beskjed om aktsomhet på plassen
 • Plasser bagasje slik at den ikke faller ned, kastes fremover under kraftig
  oppbremsing eller stenger midtgang og dører
 • Husk at det alltid er brannfare på buss

Gjennomføring av transport

 1. Pek ut turleder som organiserer turen. Lagleder er naturlig å utpeke om
  vedkommende er med.
 2. Sørg for at det er biler nok til antall passasjerer.
 3. Ha et fast klokkeslett for fremmøte og avreise.
 4. Beregn tilstrekkelig tid.
 5. Vær positive sjåfører som forbilde for barn og unge.
 6. Påse at sikkerhetsutstyret i bilen brukes.
 7. Stresset kjøring gjør også idrettsutøverne stresset.
 8. Husk at løse gjenstander i bilen er farlig ved bråstopp.
 9. Legg inn stopp under lengre reiser.
 10. Alkohol og trafikk er uforenelig – Husk dagen derpå.
 11. Overstig aldri antall tillatte passasjerer.

Aktivitetskalender