4.3. Fair Play

Fair Play er samlebegrepet for vårt verdiarbeid i klubben. Fair play handler om overordnede verdier, respekt for andre mennesker og om å forsterke vennskap. Fair play handler om det som skjer på og utenfor fotballbanen, og er den verdibaserte normen som skal gjennomsyre all aktivitet på alle nivåer, herunder respekt for, og etterlevelse av gjeldende regelverk, retningslinjer og verdisett.

 

Fossum har en Fair Play ansvarlig som er oppnevnt av klubbens styre og der klubbens styre har sørget for at lagledere, trenere, spillere og foresatte er informert om hvem som har denne rollen.

 

Fair Play ansvarlig jobber etter følgende instruks.

 

Viktigste oppgave er å ha god kontakt og godt samarbeid med klubbens lagledere, trenere og medlemmer i forhold til gode holdninger.

 

  • Sørge for at alle lag går gjennom Fossum sitt verdigrunnlag på spillermøter og foreldremøter ved sesongstart hvert år.
  • Ta initiativ til Fair Play tiltak og banner/skilt/seil på banen
  • Promotere Fair Play der det kan være aktuelt som temakvelder, verdimøter, årsmøte m.m
  • Være mottak for innmelding om brudd på Fossum sitt verdigrunnalg og generelle Fair Play retningslinjer, varsle fotballstyret om innmeldte saker og følge disse opp sammen med fotballstyret.

Aktivitetskalender