2.5. Politiattest

Politiattest skal avkreves av personer som skal utføre oppgaver for idrettsforeningen som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige menes barn og unge under 18 år. Personer under 18 år skal også avkreves politiattest. Den nedre grense er 15 år.

Politiattest skal kreves av nye trenere, lagledere og andre som er med på trening, kamper, turer o.a. som ledere. Ny attest avleveres hvert 3. år.

 

Aktivitetskalender