G13 Cup november 2019

Fossum/Gjerpen-turneringen i 7er for G13 lørdag 23.november

Fossum/Gjerpen inviterer til en uhøytidelig fotballturnering for G13-lag i Telemark. Det spilles 7 mot 7 med vanlige 7er-regler. Påmelding er kun for inviterte lag.

Turneringsreglement

Turneringen arrangeres i samsvar med gjeldende regler og retningslinjer:

KLASSER, SPILLFORM OG SPILLETIDER

Klasse: G13

Spillform: 7 mot 7

Spilletid: 1 omgang a 25 minutter. Deltagende lag får minst 5 kamper.

DELTAGELSE OG SPILLEBERETTIGELSE

1) Deltagende klubb kan ikke benytte spillere som er spilleberettiget for andre klubber.

2) Spillere som deltar i turnering uten å være medlem av klubb som er medlem i NFF må tegne egen forsikring og skal ved påmeldingen skriftlig akseptere å være underlagt NFFs lover og regler i forbindelse med arrangementet.

RANGERING AV LAG

Turneringen spilles med seriespill uten sluttspill.

1) Rekkefølgen av tabellen bestemmes av poengtallet.

2) Har to eller flere lag like mange poeng, går det lag foran som har høyest sum av poengsummene til alle motstanderne man har møtt i turneringen, men den svakeste man har møtt strykes

3) Er det fortsatt likt, går det lag foran som har høyest sum av poengsummene til alle motstanderne man har møtt i turneringen

4) Er det fortsatt likt er det delt plassering.

TURNERINGSJURY

Til å behandle saker etter turneringsreglementet, NFFs kamp- og konkurranseregler, samt protester, har arrangøren oppnevnt en jury på 3 medlemmer. Juryens leder er Frode Kvam.

Juryen kan ilegge følgende sanksjoner:
a) Irettesetting.
b) Karantene for spiller, trener eller leder i inntil tre kamper.
c) Tap av kamp i turneringen som laget har vunnet eller spilt uavgjort.   (Motstanderen tilkjennes tre poeng. Kampresultatet settes til 3-0.)
d) Utelukkelse av lag fra turneringen.
e) Bøter med inntil kr 2.000,- for lag.

I saker der det er tale om å ilegge sanksjoner gjelder
NFFs Reaksjonsreglement samt NFFs Retningslinjer for sanksjoner tilsvarende. Den det er tale om å ilegge sanksjoner, skal enten skriftlig eller muntlig få anledning til å legge frem sitt syn på saken før avgjørelsen fattes.

Juryens avgjørelse er i alle saker endelig.

Mener juryen at det kan være grunnlag for strengere sanksjoner enn dem den selv kan ilegge, anmelder juryen forholdet til Telemark krets. Kretsen tar anmeldelsen til behandling etter Reaksjonsreglementet kapittel 3.

PROTESTER

Ønsker et lag et kampresultat kjent ugyldig må det nedlegges protest. Protester skal være undertegnet av lagleder eller klubbens fungerende leder, og innleveres skriftlig til turneringsjuryen sammen med protestgebyr på kr 5. Protest må nedlegges senest en time etter kampslutt.
I øvrig gjelder reglene i Reaksjonsreglementet kapittel 5.

Sponsorer