TORGEIR ROLLEFSEN TIL MINNE

Det å få melding om at noen har gått bort er alltid trist, men når meldingen gjelder en nær og god venn, blir det vanskelig og uforståelig. Dette var så uventet og så alt for tidlig. Torgeir vokste opp på Fossumhaugen og ble som mange andre i lokalmiljøet, knyttet opp mot aktivitetene i idrettsforeningen.  Selv om Torgeir ikke engasjerte seg som aktiv ute på banen, så tok han det igjen ved administrative oppgaver. Som ungdom kom han på et tidlig tidspunkt inn i miljøet i klubben. Etter endt skolegang gikk han i elektriker lære på Myren tresliperi og siden ble det kraftstasjonene hos NVE og Statkraft. Hans yrkesbakgrunn har kommet klubben til gode i mange sammenhenger i forbindelse med reparasjoner og utbedringer på klubbhus og baneanlegg.

Han ble født i 1948 og var sønn av Signe og Nils Rollefsen. Lille søster Bjørg kom 5 år senere. Nils arbeidet hos Løvenskiold-Fossum og satt i styre i idrettsforeningen. Torgeir fikk derfor tidlig innblikk idet som foregikk i og rundt Fossum. Han var blant de som i 1961 reddet klubben fra å gå i oppløsning. Da  betalte blant annet Torgeir medlemskort for flere personer for at klubben skulle ha nok medlemmer for å kunne fortsette driften. Det forteller ikke lite om en 16 årings interesse, ansvar og holdning til klubben og lokalmiljøet.

Torgeir har til sammen sittet 8 år som formann i hovedforeningen. I tillegg har han vært med i flere komiteer. Som nesten nabo til klubben ble stadionområdet en naturlig lekeplass. Her møtte han jevnaldrende i perfekte omgivelser for lek og utfoldelse. Mens flere av kameratene holdt til ute på fotballbanen, arbeidet Torgeir med å holde anlegget i orden.  Det ble utallige timer i god dugnadsånd og han er sikkert en av de som har flest timer på Fossum de siste 50 årene.

Torgeir, Harald og Dikken utgjorde basisen i Fossums glade gutter i perioder. Trioen gjorde Fossum kjent langt utenfor Fossum og lokalmiljøet.

Torgeir likte godt å reise. Først var det Rhodos i mange år med gode venner. Etter hvert byttet han ut vinteren her med Thailand. Der traff han Sakhorn som han giftet seg med og de skaffet seg sitt eget hus.

Når han var hjemme var det viktig å komme på «Torsdagskaffen» på klubbhuset for å møte tidligere Fossum gutter.

Fra den tiden Torgeir kom med i Fossum fram til i dag, så har det skjedd en stor positiv utvikling.  Dette kan vi bl.a. takke en engasjert unggutt som satte pris på et godt miljø også utenfor banen. Torgeir var en av de som tok ansvar, ryddet vei og tilrettela forholdene for idrett, trivsel og et godt miljø i mange år.

Mange kommer til å savne Torgeir ikke minst Sakhorn, Bjørg og hennes familie. Våre tanker går til dere i denne tiden. Nå vil vi minnes en god venn og idrettskamerat og lyser fred over Torgeir sitt gode minne.

Viktor Arvesen

leder Fossum Idrettsforening

Aktivitetskalender