Hvordan bli god !

Aleksander Aas
Aleksander Aas

Aleksander Aas , tidligere Odd, Strømsgodset, Odense(DK) og landslaget kommer lørdag 18.4 kl. 11.30 på Fossum klubbhus(kjellerstua) for å fortelle hva som skal til for nå toppen. Foredraget er beregnet for alle gutter og jenter som ønsker å lære noe om trening, holdninger og andre ting man må gjøre for å få fremgang og bli best mulig.

Etter foredraget vil Aleksander vise en del øvelser ved hjelp av spillere fra gutter 16 og noen jenter i Fossum. Her bør trenere, lagledere, spillere og foreldre møte opp for å lære.

Hele seansen vil holde på i ca 2 timer.