Revidering av Sportsplan i Fossum

HOLD AV TIRSDAG 12.2..Fossums sportsplan for de neste årene skal nå planlegges og forslag skal klargjøres til årsmøtet i mars. Alle med hjerte for Fossum har meninger om hvordan vi skal drive i årene som kommer. MØT DERFOR OPP PÅ FOSSUM KLUBBHUS OG GI INNSPILL TIL DE NESTE ÅRS RETNINGSLINJER. TIRSDAG 12.2 KL. 18.00