«Vil du se hvor langt du kan nå»…..

Maria og Mira var gode ambassadører ……

Lasse Jørn Fredriksen etter vel gjennomført økt.

På et samlet foreldre- og spillermøte 17.9 besøkte Lasse Jørn Fredriksen, leder for fotballdelen på Telemark Toppidrettsgymnas(TiT), Fossums J16 mandag kveld. Lasse Jørn ga både foreldre og spillere en meget bra innføring hva TiT står for, hvordan en vanlig ukeplan ser ut, hvilket støtteapparat de har, hva det koster, og selvsagt hvilke krav som stilles. Det var også nyttig å høre både for foreldre og spillere at realfag kunne inngå i pensumplanen. Man Lasse Jørn var også klinkende klar på at TiT var en skole du gikk på for å hvor langt du kunne nå med idretten din. Maria og Mira fra A-laget til Fossum var også tilstede som elever ved TiT og understreket det Lasse Jørn sa. De var med på å styrke det gode inntrykket man fikk av skolen. I tillegg poengterte  også Lasse Jørn viktigheten av apparatet rundt, og spesielt Geir Helgesen fikk mye skryt. Etter den teoretiske delen gjennomførte Lasse Jørn en trening med jentene, og han ga uttrykk for at han ble imponert over flere av det jentene viste. En nyttig gjennomgang, så får vi se om noen av våre jenter er elever der i 2013………..